klimatyzacjabiuro

Klimatyzacja Warszawa

Technologia stosowana jest w instalacjach, w których wymagana jest poprawa skuteczności filtracji i gdzie dotychczas stosowane były flokulanty i koagulanty chemiczne. Technologia Hydropath działa jak flokulant chemiczny.

klimatyzacja